STICHTING OPLEIDING COSMETISCHE GENEESKUNDE

Wil jij ook erkend cosmetisch arts KNMG worden?

START 6 januari 2025
(jaargang 2025 – 2027)

 

Onze profielopleiding is vrijgesteld van de heffing van BTW.

De SOCG is er voor...

AIOS

De SOCG biedt de AIOS een profielopleiding tot cosmetisch arts KNMG.

OPLEIDERS

De SOCG biedt de opleiders en opleidingsklinieken een geregistreerde erkenning.

NASCHOLING

De SOCG biedt medische professionals geaccrediteerde nascholing.

In 2013 is de Stichting Opleiding Cosmetische Geneeskunde (SOCG) gestart met de erkende profielopleiding tot cosmetisch arts KNMG.

Voor de individuele invulling van de opleiding, de beoordeling en de toetsing van elke AIOS is het landelijk opleidingsplan (LOP) leidend.

Dit opleidingsplan voldoet aan de eisen van het CHVG kaderbesluit en is opgezet conform de criteria van het toetsingskader profielen van het College Geneeskundig Specialismen (KNMG 2008). In het toetsingskader profielen, Besluit van 3 en 16 juni 2008 van het College Geneeskundige Specialismen, staan de globale algemene eisen waaraan alle profielopleidingen moeten voldoen. Daarnaast geldt voor elk profiel een specifiek besluit.

Het specifieke besluit Cosmetische Geneeskunde beschrijft de specifieke randvoorwaarden voor deze profielopleiding tot cosmetisch arts KNMG.