STICHTING OPLEIDING COSMETISCHE GENEESKUNDE

Theoretische modules

Algemene informatie

 

ACTUEEL:
In verband met de verscherpte maatregelen, afgekondigd door het kabinet, omtrent het coronavirus (COVID-19) is de Module Cosmetische Chirurgie tot januari 2021 en de Module Injectables tot maart 2021 opgeschort.
De Module Cosmetische Dermatologie en de Module Licht, laser en EBD zullen plaatsvinden zoals gepland vanaf 7 september 2020.

Het theoretisch onderwijs van de profielopleiding cosmetisch geneeskunde is verdeeld over 2 jaar, in totaal zijn er 2x 30 terugkomdagen.

In jaar 1 zijn er 5 modules theoretisch onderwijs. Dit onderwijs staat tevens open voor artsen die verdieping zoeken of bijscholing in de cosmetische geneeskunde.

Het volgen van uitsluitend de theoretische modules geeft geen recht op de beschermde titel “cosmetisch arts KNMG”. Om deze titel te verkrijgen dient men de gehele 2-jarige opleiding te volgen, dus de praktijkopleiding en het theoretisch onderwijs gedurende 2 jaar.

 

wijzigingen voorbehouden

Module: Medisch Esthetische kennis en deskundigheid

De cosmetische geneeskunde is een vakgebied dat zich enorm aan het ontwikkelen is. Om u hierin te kunnen bekwamen is het natuurlijk van groot belang om bij de basis te beginnen. De eerste module van deze opleiding start dan ook met de anatomie van onder andere het hoofd-hals gebied en de fysiologie en histologie van de huid. Uiteraard wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de oorzaken en gevolgen van veroudering van anatomische structuren van het gelaat en de huid in het algemeen. Ook zullen alle aspecten van een juiste consultvoering zullen aan bod komen.
Daarnaast leert en/of herhaalt u het nodige over infectiepreventie, farmacologie en toxicologie van antibiotica en lokale anesthetica.
Tevens wordt uw kennis van acute situaties zoals vaso-vagale collaps, cardio-vasculaire shock, adem- en hartstilstand, alsook van basic life support geactualiseerd.
Deze onderwerpen worden door vooraanstaande collegae theoretisch onderwezen. Deze module is onmisbaar voor de collegae die cosmetische geneeskunde als vak ambiëren maar is zeker ook nuttig voor gevorderde cosmetisch artsen die hun basiskennis willen actualiseren.

6 dagen

Cursusdagen: 
13, 20, 27 januari 2020
03, 10 februari 2020
Toetsdag:
24 februari 2020

Accreditatie

30 uren

Tarief

Losse module: € 4.200,-
NVCG leden: € 2.950,-

Module: Injectables

Binnen alle specialismen van de geneeskunde zien we een algemene trend richting minimaal-invasieve behandeltechnieken. Voor de hedendaagse cosmetische patiënt zijn veiligheid, behandelcomfort en minimale herstelperiode belangrijke afwegingen in de keuze van de behandeling. Injectables bieden een aantrekkelijke oplossing voor deze wensen en worden dan ook veelvuldig toegepast. Met botuline toxine kunnen hyperactieve spieren ontspannen worden en met vulmiddelen kan volume en stevigheid gegeven worden. Injectables zijn zeer belangrijke instrumenten binnen de cosmetische geneeskunde en een onmisbare basis voor de praktijk van de cosmetisch arts. Tijdens de module Injectables leert u werken met diverse producten. De module heeft als doel u te ondersteunen in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, zowel theoretisch als praktisch. U leert welke producten geschikt zijn voor de diverse indicaties en de daarbij behorende injectietechnieken. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan esthetiek, anatomie, veroudering en het herkennen en behandelen van mogelijke complicaties.

10 dagen

Cursusdagen: 
09, 16, 23 & 30 maart 2020
06 & 20 april 2020
04, 11 & 18 mei 2020
Toetsdag:
08 juni 2020

Accreditatie

54 uren

Tarief

Losse module: € 7.575,-
NVCG leden: € 5.325,-

Module: Cosmetische Chirurgie

Om voor cliënten met een cosmetische wens een goed behandelplan te kunnen opstellen met een weloverwogen keuze tussen alle mogelijke behandelingen, zowel invasief als niet-invasief, dient u een breed overzicht te hebben over welke mogelijkheden er zijn. U moet weten wat u van een bepaalde behandeling kan en mag verwachten, voor wie het geschikt is en voor wie juist niet. In deze module krijgt u een breed overzicht aangeboden van de esthetische (plastische) chirurgie, uiteenlopend van ooglidcorrecties, tot verschillende mogelijkheden voor het liften van (een deel van) het gezicht of de hals, tot diverse vormen van borstcorrecties en buikwandchirurgie. Ook zullen de mogelijkheden en beperkingen van liposuctie en lipofilling uitgebreid aan de orde komen.

3 dagen

Cursusdagen: 
22 & 29 juni 2020
Toetsdag:
13 juli 2020

Accreditatie

12 uren

Tarief

Losse module: € 1.695,-
NVCG leden: € 1.195,-

Module: Cosmetische Dermatologie

Huidafwijkingen, huidmaligniteiten
Tijdens deze module komen de verschillende dermatosen aan het licht.
Niet alleen leert u de verschillende huidafwijkingen herkennen, we bespreken zowel de behandelindicaties als contra indicaties van een huidaandoening. Ook komen de benigne en maligne naevi aan bod met de daarbij horende veiligheidsmaatregelen en verschillende behandelmethoden met betrekking tot het verwijderen van laesies.

Cosmeceuticals
Cosmeceuticals zijn onmisbaar in de cosmetische praktijk. Een goed voorbeeld is vitamine A zuur, het enige ingrediënt in crèmes, dat aantoonbaar de fibroblastenactiviteit stimuleert en daardoor van belang is bij huidverbetering en huidverjonging. Ook het reinigen van de poriën en het exfoliëren van de opperhuid zijn belangrijke elementen in een huidverbeteringsprogramma. Een hele range van ingrediënten kunnen in de juiste dosering en samenstelling de huid op diverse niveaus stimuleren. Tijdens de module cosmetische dermatologie wordt dit onderwerp behandeld. U leert hoe cosmeceuticals ingezet kunnen worden in de behandeling van acné, acné-littekens, rosacea, hyperpigmentatie en huidveroudering. Al dan niet in combinatie met laserresurfacing en/of medium diepe tot diepe peelings.

Peelings
Peelings zijn niet enkel voor cosmetische doeleinden. Ze worden ingezet voor de behandeling van huidproblemen zoals hyperpigmentatie of acné-littekens, en hebben per definitie ook een huidverjongend effect. Naast een overzicht van de bestaande soorten peelings richt deze module de aandacht overwegend op de chemische peelings. Zowel de praktische uitvoering van deze peelings als een grondige studie van de chemische bestanddelen en de huid komen hierbij aan bod.

6 dagen

Cursusdagen: 
07, 14, 21 & 28 september 2020
05 oktober 2020
Toetsdag: 
19 oktober 2020

Accreditatie

30 uren

Tarief

Losse module: € 4.200,-
NVCG leden: € 2.950,-

Module: Licht, Laser en EBD

Lasers en energy based devices zijn geweldige hulpmiddelen om op elegante wijze verschillende huidaandoeningen te behandelen. Er is een enorme diversiteit van cosmetische aandoeningen waarbij deze apparatuur de gouden standaard is. De industrie overspoelt de markt en u moet een keuze maken voor aanschaf van een bepaalde techniek. Welke kiest u? Wat gaat u daarmee doen? Hoe is de apparatuur in uw praktijk in te passen? Lasers zijn er in allerlei golflengten die elk een eigen target in weefsel hebben. We kunnen snijden of verdampen, storende bloedvaatjes of pigmentafwijkingen behandelen en duurzaam ontharen. De golflengte van een laser of IPL bepaalt de target van de behandeling. Er bestaat geen “one for all”. Daarnaast zijn er LED toepassingen die niet meer mogen ontbreken in de cosmetische geneeskunde. Cosmetische geneeskunde kan soms een “no trace” alternatief bieden t.o.v. cosmetische chirurgie. Littekens, wonden, striae en acné kunnen met lasers, IPL of LED verbeterd worden. Daarnaast bestaat er ook nog apparatuur waarbij er op enige wijze sprake is van energie overdracht in het weefsel. Ultrasound, radiofrequentie, bevriezing of stimulatie door weefselmassage voor een zichtbare verbetering van lichaamscontouren, zónder operatie. Procedures met weinig discomfort en aantoonbaar cosmetisch resultaat.
In deze module leert u alle fysieke toepassingen van hoog- en laag frequente ultrasound, mono en bipolaire radiofrequentie, mechanische fibroblast-stimulatie voor huidverstrakking, gefractioneerde toepassingen of combinaties van bovenstaande om goed onderbouwd uw keuze te kunnen maken voor de meest geschikte therapie.

5 dagen

Cursusdagen:
02, 09, 16 & 23 november 2020
Toetsdag:
07 december 2020

Accreditatie

24 uren

Tarief

Losse module: € 3.375,-
NVCG leden: € 2.375,-

Herkansingen: van alle toetsen vinden plaats op 08 juni, 13 juli, 19 oktober en 07 december 2020

Locatie: Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Tijden: 9.30 uur tot 17.00 uur

 Algemene voorwaarden 

Als lid van de NVCG krijgen deelnemers een flinke korting.

INFORMATIE AANVRAGEN?


COMPLICATIE MELDEN?Ga naar Vrest of aanmelden.