STICHTING OPLEIDING COSMETISCHE GENEESKUNDE

Algemene informatie

Cosmetische geneeskunde is een jong en innovatief profielspecialisme

Steeds meer mensen beschouwen cosmetische behandelingen als een waardevol hulpmiddel om hun kwaliteit van leven te optimaliseren. De vakbekwaamheid waarmee artsen zich kunnen differentiëren wordt steeds bepalender voor de resultaten. Bekende cosmetische artsen reizen hiervoor over de wereld, zijn ondernemers in deze innovatieve cosmetische branche en zijn betrokken bij de cosmetische wetenschap.

Werkterrein cosmetisch arts

De cosmetische geneeskunde houdt zich bezig met niet- tot minimaal-invasieve ingrepen gericht op verfraaiing van het uiterlijk. Cosmetisch artsen delen hun werkterrein met andere specialismen die zich ook bezighouden met esthetiek of verfraaiing van het uiterlijk en die cosmetische ingrepen uitvoeren. Denk hierbij aan de werkvelden dermatologie, plastische chirurgie, kaakchirurgie, KNO heelkunde en de oogheelkunde. In het kader van de positionering van de profielopleiding cosmetische geneeskunde, is het relevant het werkgebied van de cosmetisch arts te duiden in relatie tot de verwante vakgebieden. Voor een deel overlappen de activiteiten, de behandelingen en de daarvoor benodigde deskundigheid met de activiteiten en ingrepen in andere specialismen.

In een zich snel ontwikkelend en vernieuwend vakgebied als dat van de cosmetische geneeskunde staat kwaliteit en veiligheid voorop. In dit kader zet de cosmetisch arts zich ook in voor wetenschappelijke ontwikkeling in de cosmetische geneeskunde. Wetenschappelijk onderzoek en samenwerking vormen mede belangrijke pijlers om het inzicht te vergroten in behandelingsmogelijkheden en in effecten van cosmetische behandelingen op korte en langere termijn.

Profielopleiding Cosmetische geneeskunde

De SOCG (Stichting Opleiding Cosmetische Geneeskunde) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de profielopleiding tot cosmetisch arts KNMG. Deze profielerkenning is een verandering in de gezondheidszorg die van groot maatschappelijk belang is. In tijden waarin veel aandacht is voor wanpraktijken door niet bekwame artsen wordt hiermee de bekwaamheid van de door de KNMG erkende cosmetisch artsen gewaarborgd.

KNMG is vanaf 1 juli 2019 een beschermde titel. Het KNMG-profiel is een erkend profielspecialisme naast de andere medisch specialismen.De kern van het curriculum voor de cosmetische geneeskunde is gericht op de niet – tot minimaal-invasieve cosmetische geneeskunde met lage zorgzwaarte. De cosmetisch arts verkrijgt daarmee kennis en vaardigheden op het gebied van niet-invasieve en minimaal-invasieve ingrepen zoals:

  • Injectables, zoals botuline toxine, hyaluronzuur en andere oplosbare fillers, biostimulatoire middelen, injectie lipolyse, carboxytherapie, plaatjesrijk plasma (PRP), mesotherapie;
  • Licht, niet-ablatieve lasers, ablatieve Erbium- en CO2 lasers, radiofrequentie en andere energybased devices (EBD);
  • Peelings;
  • Coagulatie- en cryotherapie;
  • Cosmeceuticals;
  • Het vergroten van de kennis -en niet de vaardigheden- op het gebied van de cosmetische chirurgie, dermatologie en psychiatrie met als doel gerichte voorlichting, triage en verwijzing.

 

Artsen die de profielopleiding Cosmetische Geneeskunde hebben afgerond worden door de "Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten" ingeschreven in het profielregister.