STICHTING OPLEIDING COSMETISCHE GENEESKUNDE

Word Cosmetisch arts KNMG!

Hoe wordt u een cosmetisch arts KNMG?

Het landelijke opleidingsplan (LOP) cosmetische geneeskunde beschrijft de opbouw, inhoud en methodiek voor de profielopleiding tot cosmetisch arts KNMG.

Opleidingsvarianten, opbouw opleiding en overige informatie

Varianten

De opleiding kan in voltijd of in deeltijd worden gevolgd.

De voltijdvariant: 4 dagen (32 uur) per week praktijkonderwijs in de opleidingskliniek en 1 dag (6 uur) cursorisch onderwijs op het opleidingsinstituut. Deze variant duurt 2 jaar
De deeltijd variant: 3 dagen (24 uur) per week praktijkonderwijs in de opleidingskliniek en 1 dag (6 uur) cursorisch onderwijs op het opleidingsinstituut. Deze variant duurt 2 jaar en 8 maanden.

Cursorisch onderwijs

Per studiejaar volgt de AIOS 30 dagen (1 dag per week) cursorisch onderwijs.

JAAR 1:  30 theoretische moduledagen welke zijn onderverdeeld in 5 modules.
De theoretische moduledagen vinden plaats op maandag op de onderwijs locatie in Woerden.

JAAR 2: 30 terugkomdagen in de vorm van trainingen, workshops en meeloopdagen.
Deze terugkomdagen vinden grotendeels plaats op maandag op de onderwijs locatie in Woerden of op locatie van de trainers.

De AIOS heeft een verplichting tot deelname aan de theoretische moduledagen en terugkomdagen.
Vakanties kunnen worden opgenomen tijdens de daarvoor aangewezen momenten in de jaarplanning.
Buiten deze periodes is het niet toegestaan vakanties op te nemen.

Het cursorisch onderwijs kent twee belangrijke elementen, namelijk: vakinhoudelijke kennisverwerving en reflectie. Het cursorisch onderwijs is gekoppeld aan de vakinhoudelijke ontwikkeling in de beroepspraktijk. Door middel van reflectie wordt het leren van ervaringen in de praktijk verdiept.

Het totale opleidingsprogramma bestaat uit activiteiten die de competentieontwikkeling van de AIOS ondersteunen.
De AIOS leert competent te handelen in de beroepspraktijk (waarbij kennis, vaardigheden, houding en gedrag centraal staan) onder begeleiding en supervisie van de opleider.
De leersituatie zal van eenvoudig naar complex verschuiven. De mate van begeleiding door de opleider wordt aangepast aan de complexiteit van de handeling en de fase in de opleiding.

Lidmaatschap NVCG

Als AIOS is het vanzelfsprekend dat je lid wordt van de NVCG. De AIOS ontvangt 75% korting op de lidmaatschapsprijs.

Thema's binnen de opleiding

De inhoud van de opleiding is vormgegeven in vijf samenhangende thema’s met sub thema’s die het gehele vakgebied van de cosmetische geneeskunde bestrijken. Elk thema is gebaseerd op een set van samenhangende kenmerkende beroepssituaties (KBS) van de cosmetisch arts. De opleiding is competentiegericht, waarbij de CanMEDS competenties als uitgangspunt gelden.

Thema’s in de opleiding cosmetische geneeskunde:

 • Basis cosmetische geneeskunde
 • Consultvoering
 • Behandeling en nazorg
 • Veiligheid
 • Praktijk

Voor elk thema worden de specifieke, vereiste kennis en vaardigheden benoemd. In de korte praktijkbeoordelingen (KPB’s) worden de kennis- en vaardigheidsaspecten integraal getoetst. Daarnaast worden bepaalde kennis-onderdelen en vaardigheden onafhankelijk van de KPB getoetst. Naast de themagerichte kennis en vaardigheden dient de AIOS zich algemene basiskennis en vaardigheden die voor alle thema’s gelden eigen te maken gedurende zijn opleiding tot cosmetisch arts.

Zelfstudie

Naast het cursorisch onderwijs en praktijkonderwijs neemt zelfstudie een vanzelfsprekende plaats in binnen de opleiding. Aan de hand van onderwerpen die zich in de praktijk voordoen, analyseert de AIOS literatuur en onderzoeksresultaten. Uitbreiding en op peil houden van wetenschappelijke kennis is vooral gebaseerd op de traditie van evidence-based medicine (EBM).

Stage

In het opleidingsprogramma zijn drie stages opgenomen bij de verwante specialismen cosmetische dermatologie en cosmetische chirurgie. In het 1e jaar van de profielopleiding volgt de AIOS een stage cosmetische dermatologie van 128 uur en een stage cosmetische chirurgie van 64 uur.

In het 2e jaar van de profielopleiding volgt de AIOS een stage cosmetische dermatologie van 256 uur.

Toelatingseisen

 • U dient een BIG-geregistreerd (basis)arts te zijn
 • U dient bij voorkeur al werkzaam te zijn als arts en aantoonbare klinische ervaring te hebben, met het uitvoeren van injectable behandelingen
 • U kunt zowel goed zelfstandig als in teamverband werken
 • U heeft aantoonbare interesse in het vakgebied cosmetische geneeskunde
 • U bent zelfstandig, sociaal en communiceert open naar collega’s en cliënten

Om in aanmerking te komen voor een opleidingsplek is een sollicitatie noodzakelijk. De sollicitatiecommissie beoordeelt op basis van uw cv en motivatiebrief of u wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

 

Kosten opleiding

Voor de profielopleiding tot cosmetisch arts betaalt u aan het opleidingsinstituut € 75.000,- per jaar. De gehele opleiding bedraagt € 150.000,- voor 2 jaar. Betaling in 24 maandelijkse termijnen is mogelijk. De SOCG is een privéonderwijsinstelling die helaas geen subsidie ontvangt van de overheid. De AIOS moet de opleidingskosten volledig zelf financieren.

Wat biedt de opleidingskliniek de AIOS

 • Adequate werkruimte 
 • Arbeidscontract voor 32 of 24 uur per week, tegen een vast salaris van minmaal € 2.800,- bruto per maand         (fulltime-basis, excl. 8% vakantiegeld en vakantiedagen)
 • Leren werken volgens protocollen; infectiepreventie, hygiëne, melding incidenten patiëntenzorg en complicatie registratie – NVCG veldnorm
 • Beschikt over een leerwerkplan in overeenstemming met het LOP
 • Betaalt de AIOS door tijdens de stageweken conform LOP
 • Stelt de AIOS gedurende 30 maandagen onbetaald beschikbaar aan het opleidingsinstituut voor cursorisch onderwijs volgens het programma van het opleidingsinstituut
 • Bonussen en andere emolumenten zijn niet toegestaan tijdens de opleidingsperiode